Samuel Hahnemann
Indian Flag
   
:: Hearing Disorders ::
 
Alternative Treatments for  Hearing Loss Deafness Treatment Hearing Impaired Treatment Hearing Aids Treatment Hearing Problems in India Hearing Loss Treatment at our PPT Pressure Point Therapy in Hyderabad Mumbai Nashik Kolkata Solapur Shirdi India
Hearing Process
Deafness Symptoms, Deafness Causes, Deafness Diagnosis, Deafness Treatment, Treatments for Deafness in India Alternative Hearing Loss Treatment at our PPT Pressure Point Therapy in Hyderabad Mumbai Nashik Kolkata Solapur Shirdi India
Symptoms
Natural Treatments Methods for Deafness Treatment Hearing Loss Deafness Treatment Options, Different Types of Deafness Natural Treatment for Deafness Hearing Loss in Children in India Sensorineural Hearing Loss Treatment at our PPT Pressure Point Therapy in Hyderabad Mumbai Nashik Kolkata Solapur Shirdi India
Types
Alternative Treatments for  Hearing Loss Deafness Treatment Causes of Congenital Deafness, Causes of Sensorineural Deafness, Causes for Childhood Deafn in India Hearing Loss Treatment at our Pressure Point Therapy in Hyderabad Mumbai Nashik Kolkata Solapur Shirdi India
Causes
Alternative The Natural Treatment Option For Hearing Loss Treatments Deafness Treatment Hearing Impaired Treatment Hearing Aids Treatment Hearing Problems in India Hearing Loss Treatment at our Pressure Point Therapy in Hyderabad Mumbai Nashik Kolkata Solapur Shirdi India
Self Test
Alternative A New Sensorineural Treatment for  Hearing Loss Deafness Treatment Hearing Impaired Treatment Hearing Aids Treatment Hearing Problems in India Hearing Loss Treatment at our Pressure Point Therapy in Hyderabad Mumbai Nashik Kolkata Solapur Shirdi India
Help at Dr. Nana Hon
Alternative Hearing Loss Deafness Treatment Without Drugs Without Medicine Without Surgery Treatments for Hearing Loss Deafness Treatment Hearing Impaired Treatment Hearing Aids Treatment Hearing Problems in India Hearing Loss Treatment at our Pressure Point Therapy in Hyderabad Mumbai Nashik Kolkata Solapur Shirdi India
Photo Gallery
Advanced Treatments for Hearing Disorders Deafness Treatment Hearing Impaired Treatment Hearing Aids Treatment Hearing Problems in India Hearing Loss Treatment at our PPT Pressure Point Therapy in Hyderabad Mumbai Nashik Kolkata Solapur Shirdi India
Awards
 
PPT Pressure Point Therapy Centres in Hyderabad Mumbai Nasik Kolkata Solapur Shirdi India Alternative Treatment for Deafness Brings Hearing To Both Ears without Medicine Without Surgery India
   
 About Dr. Nana Hon

Name: Dr. Nanasaheb Krishnarao Hon

Education : B.H.M.S.

College : Foster Deveplopment Homeopathic Medical College, Aurangabad.

Pass out : With First class in 1998.

University : Dr Babasaheb Ambedkar marathwada University, Aurangabad. 

 

Camps taken by Dr. NANA HON

1) Vikalp sahay (Unlimited helping hands) Pradnyabodhini high school Goregaon in 2004.

2) Devgaon camp tal- Niphad Dist- Nashik in july 2004.

3) Saptshrungi sevabhavi sanstha Vinchur, nashik in Aug-2004.

4) a)Sarwadya group nashikroad patidarbhawan nashik in 18 to28th sept 2004.

b)Sarwadnya group nashikroad patidarbhawan nashik in 25th dec to 5th jan 2005.

5) Crompton hall cidco nashik 1st to 15th april 2005.

6) Let.Prabhakar bandopant joshi (BJP) at prasad mangal karyalaya nashik in 16th to 30th may 2005.

7) Swamynarayan mandir Adgaon naka nashik in 26th june to 10th july 2005.

8) Shivsena bhavan Shalimar nashik in 14th to 19th june 2005.

9) Nashik seva samiti trust&Maheshwari bording nashik sept 2005.

10) Matoshri Jashodabai Soni vikas seva kendra Niphad 25th dec to 15 jan 2006.

11) Subhash Kotharis seva bhavi sanstha Shrirampur 15th dec to 20 march 2008.( Every Friday, saturday, sunday visit)

12) Maheshwari mahila mandal Ichalkarngi 11th to 14th feb 2008.

13) Seth Sakharam Nemchand Jain Ayurved hospital Solapur

(a) 5th to 9th may 2008.

(b) 10th nov to 14th nov 2008.

(c) 1st dec to 5th dec 2008.

(d) 24th feb to 28th feb 2009.

14) Vardhaman Kothari Ayurved Pratishtan Baramati

(a) 24th sept to 28th 2008

(b) 20th jan to 24th jan 2009.

15) Padsad Mukha Badhir vidyalay 18th to 22nd June 2009.17th to 21 Aug 2009.